Naar de huisarts in regio Rotterdam

Huisartsen zijn natuurlijk erg belangrijk voor de gezondheid van de bevolking van Nederland. Iedereen heeft wel eens wat gezondheidsproblemen, en gelukkig kun je in ons land dan gewoon naar de huisarts toe. Dit is gewoon opgenomen in de basisverzekering. Het is ook niet zo dat dit invloed op het eigen risico van de zorg heeft, een bezoek aan de huisarts valt daar altijd buiten (gelukkig maar).

De huisarts bezoeken is dus altijd een goed idee als er klachten zijn. De taak van deze artsen is namelijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen wat er aan de hand is. Soms zal dit advies bestaan uit rust nemen, of een receptje van de apotheek. Maar het kan ook zijn dat bepaalde klachten aangeven dat er iets ernstiger aan de hand is. Er kan ook een verwijzing naar een specialist worden voorgesteld, welke meestal in een ziekenhuis werkt. De huisarts moet tijdens de afspraak, ook wel consult, bepalen wat er speelt. Bij klachten dus altijd gewoon de huisarts bezoeken!

Iedereen heeft een zorgverzekering

In Nederland is het verplicht om een zogenaamde basisverzekering te hebben voor de zorg. Mensen met een goed inkomen betalen die geheel zelf, maar mensen met een lager inkomen krijgen hiervoor een subsidie van de overheid. Ook wel de zorgtoeslag. Voor lage inkomens komt het er dan ook op neer dat men slechts een klein deel van de zorgverzekering zelf moet betalen. Een mooi systeem, wat zorg voor iedereen toegankelijk maakt in Nederland.

Een bezoek aan de huisarts is, zoals al eerder aangegeven, altijd volledig vergoed. Mits iemand natuurlijk verzekerd is. Wanneer iemand een specialist moet bezoeken of een medicijnen nodig heeft, dan is er een eigen risico. Deze kosten dienen dus eerst zelf betaald te worden en wanneer iemand over het eigen risico heen zal gaan, dan wordt dit volledig door de verzekeraar vergoed.