Payrolling, de voordelen

payrolling

Als je erover denkt om nieuwe medewerkers in te huren, denk dan ook eens aan payrolling. Deze nieuwe manier van werknemers inhuren wordt steeds populairder. Wat zijn de voordelen van payrolling voor jouw bedrijf?

Hoe werkt payrolling?

payrollingAls je gebruik maakt van payrolling dan huur je medewerkers in bij een payrollorganisatie. Deze payroll professionals zijn dus niet bij jou in dienst, maar werken wel voor jou en binnen jouw organisatie. Omdat deze werknemers in dienst zijn van de payrollorganisatie, zorgt deze ook voor alle administratie. Een groot voordeel voor jou, aangezien je dus minder loonadministratie hebt. En denk ook eens aan de doorbetaling bij ziekte of het inschakelen van een arbodienst. Dit is dus een groot voordeel ten opzichte van het zelf inhuren van medewerkers.

Flexibiliteit

Een ander voordeel van het gebruik maken van payrolling, is je flexibiliteit als bedrijf. Je eigen medewerkers kun je maar een beperkt aantal keren een jaarcontract aanbieden, voordat je verplicht bent een vast contract aan te bieden. Een payrollmedewerkers kun je soms wel 12 contracten in 4 jaar aan bieden. Dit zorgt ervoor dat je makkelijker kunt schakelen als het even iets minder, of juist beter gaat met je bedrijf.

Deze voordelen hebben natuurlijk wel een keerzijde: je betaalt de payrollorganisatie voor hun diensten. Hierbij moet je denken aan een omrekenfactor van 1,5 tot 1,75 van het brutoloon van de medewerker. Hiervoor heb je dan veel flexibiliteit en weinig administratieve rompslomp. Bekijk dus of de voordelen van payroll Assen voor jouw bedrijf opwegen tegen de financiële lasten die het met zich meebrengt.